Projekt BT-100

Vzpomínáte si na stařičkou jednojehličkovou tiskárnu BT-100, někteří ji znají i pod názvem "splašený hřebík". Výrobcem této jednoduché tiskárny byla Tesla. Na své plastové skříňce se pyšnila logem Matrix Printer. Tiskárna může tisknout na papír o formátu A4, princip tisku je ten nejjednodušší co může být, a to přes kopírák. Řízení a sledování posunu jehličky a papíru je velmi pomalý, vše se řídí pomocí počítače. Kvalita výsledného tisku má také své mouchy, ale tiskne.

Tiskárna BT-100

Uvědomujeme si, že v dnešní době je tiskárna BT-100 pro svou dlouhou dobu tisku prakticky nepoužitelná, i přesto jsme se ji rozhodli připojit k C64 a vyvíjet programy pro tisk. Tím je Projekt BT-100 otevřen, a na  této stránce se budou uveřejňovat různé informace, programy pro tisk, zkrátka vše co se tohoto veteránského kusu hardware týká.Image disk D64 pro emulátor Commodore 64 Aktualizace : 13. června 2008
Hardcopy BT-100 v2.1

Nová, avšak stále dvojková verze programu Hardcopy BT-100 pro tisk bitmapy na jednojehličkové tiskárně BT-100 obsahuje dvě nové funkce. Jehlička tiskárny neproklepne tvrdý papír, aby bylo možné na něj tisknout je nutné prohodit kopírák s papírem, který je vložen v tiskárně. Ještě je nutné horizontálně překlopit bitmapu, jinak by výsledný tisk byl zrcadlově převrácen. Funkce pro překlopení bitmapy podle osy Y je implementována v této verzi.

Další velmi praktickou novinkou je analýza bitmapy. Ta je prováděna na principu virtuálního tisku. Nejdříve se vypíšou informace o struktuře bitmapy. Je uveden počet tisknutých pixelů, jejich plocha v procentech a počet prázdných řádků. Dále je vypsáno kolik Bytu bude posláno do tiskárny a kolikrát bude provedena synchronizace vozíku. Závěrem analýzy je výpočet a výpis odhadované doby tisku. Ta je závislá na struktuře bitmapy a samozřejmě na zvolené kvalitě tisku.

Kompletní návod k programu je součástí zip balíku nebo zde.

Zvolena kvalita tisku koncept
Odhadovaná doba tisku je 5 minut 29 sekund
Skutečná doba tisku je 5 minut 35 sekund
Zvolena kvalita tisku koncept
Odhadovaná doba tisku je 11 minut 29 sekund
Skutečná doba tisku je 11 minut 39 sekund

Mezi odhadovaným a skutečným časem je vidět nepatrný rozdíl. V praxi se ukázalo, že i v opakovaném tisku stejné bitmapy jsou jisté časové rozdíly. Z toho vyplívá, že odhadnout dobu tisku s přesností na sekundu je pochopitelně nemožné. Při praktických testech se potvrdilo, že námi odhadovaná doba tisku je uváděna s přesností někde kolem 2%.

Datum vydání : 12. června 2008

Hardcopy BT-100 v2.1

Program je uložen na image disku D64 pro emulátor Commodore 64
Download (49kB)Dokument Aktualizace : 29. října 2006
Elektronické schéma tiskárny BT-100

Tiskárna BT-100 je již stařičký stroj, který snáze podlehne nějaké té chorobě, a to obzvlášť v tomto podzimním období :-) Do nitra "splašeného hřebíku" lze nahlédnout po odšroubení plastového krytu, pod kterým se nachází spletitý svět elektronických součástek. K lepší orientaci při opravě se jistě bude hodit schéma, které dnes publikujeme.

Za poskytnutí tohoto schématu patří velký dík Schotkovi, určitě navštivte jeho webové stránky www.schotek.cz

Elektronické schéma tiskárny BT-100

Pro zvětšení klikněte na miniaturu.
Velikost naskenovaného snímku je 1644x2201 bodů (286kB)Image disk D64 pro emulátor Commodore 64 Aktualizace : 30. dubna 2005
Diagnostika BT-100 v1.0

Nástroj je určený pro ověření základního stavu funkce tiskárny BT-100. Vlastní diagnostika je především zaměřena na test optických snímačů a servomotorků. Takto lze otestovat funkci těchto základních prvků tiskárny. Zakončení celé diagnostiky spočívá ve vytisknutí zkušební stránky. Poté lze zkontrolovat výslednou kvalitu tisku a především přesnost synchronizace. Návod pro použití programu je zde.

Datum vydání : 28. dubna 2005

Diagnostika BT-100 v1.0

Program je uložen na image disku D64 pro emulátor Commodore 64
Download (24kB)Image disk D64 pro emulátor Commodore 64 Aktualizace : 28. července 2004
Hardcopy BT-100 v2.0

Nová verze programu Hardcopy BT-100 vypadá na první pohled stejně jako předchozí, avšak v něčem je jiná. K úpravě došlo v hlavním jádru programu, a to v rutině ovladače pro tisk. Přední vlastností tohoto nového ovladače je urychlení tisku. Urychlení spočívá v tom, že vozík s razící hlavou jede pouze k poslednímu bodu, který se na aktuální řádce tiskne. Přičemž ve staré verzi vozík jezdil pokaždé až do konce řádku. Pro srovnání nové verze oproti předchozí uvádíme dvě názorné ukázky využití nové vlastnosti ovladače v praxi.

Zvolena kvalita tisku normální
Doba tisku ve v1.0 je 17 minut 24 sekund
Doba tisku ve v2.0 je 14 minut 49 sekund
Zvolena kvalita tisku koncept
Doba tisku ve v1.0 je 13 minut 56 sekund
Doba tisku ve v2.0 je 4 minuty 4 sekundy

Na ukázce textu je vidět rapidní zkrácení času tisku v nové verzi ovladače programu Hardcopy BT-100.
Kompletní návod k programu je součástí zip balíku nebo zde.

Datum vydání : 28. července 2004

Hardcopy BT-100 v2.0

Program je uložen na image disku D64 pro emulátor Commodore 64
Download (42kB)Hardware pro Commodore 64 Aktualizace : 23. dubna 2004
Připojení tiskárny BT-100 k C64

Tiskárna BT-100 se k C64 připojuje kabelem přes User Port. Na BT-100 jsou dva konektory DIN7 označené IN (pro vstup signálu do BT-100) a OUT (pro výstup signálu do C64). Tiskárna se napájí externím zdrojem o stejnosměrném napětí 22V.

Schéma připojení BT-100 k C64 Kabel pro připojení BT-100

IN OUT
 1   Motor vozíku vpravo  PB0   1   Snímač dorazu vozíku  PB4 
 4   Motor vozíku vlevo  PB1   6   Snímač synchronizace tisku    PB5 
 5   Buzení psací hlavy  PB2   7   Snímač souřadnic bodů  PB6 
 6   Motor posunu papíru                PB3   3   Snímač posunu papíru  PB7 
 2   Zem  GND   2   Zem  GND Image disk D64 pro emulátor Commodore 64 Aktualizace : 23. dubna 2004
Hardcopy BT-100 v1.0

Jak už sám název napovídá, jedná se o program, který kopíruje grafickou obrazovku přímo na tiskárnu. Přesně řečeno tiskne se HIRES grafika, kde data grafické obrazovky jsou uložena na adrese $2000 - $3F3F (dekadicky 8192 - 16191). Tuto část grafické paměti používá např. grafický editor Art Studio. V programu jsou implementovány i funkce jako jsou, příprava tiskárny (tj. posun papíru), možnost inverze grafiky, a výběr mezi kvalitou tisku koncept nebo normální. Opravdu i na BT-100 lze tisknout různou kvalitou. Návod pro použití programu je zde.

Hires grafika

Jak již bylo řečeno tisk může být proveden různou kvalitou tisku, konceptem nebo normálním. Kvalitu koncept lze nejlépe použít pro tisk textů (zde volba kvality nemá vliv na výsledný tisk), nebo jednoduchých obrázků (tisk je proveden rychle na úkor kvality). Pro dosažení lepší kvality tisku obrázků s velkou hustotou bodů je zapotřebí zvolit kvalitu tisku normální. Trvá o něco déle než koncept, ale výsledný tisk je o to kvalitnější. Na následující ukázce můžete provést srovnání.

Koncept Normální
Koncept Normální

Tisk trvá velmi dlouhou dobu, a poslouchat to skotačení jedné jehličky je opravnu ukrutné. Rozlišení HIRES grafiky je 320x200 bodů, to znamená, že jedna jehlička musí zvládnout až 64000 bodů. Maximální doba tisku (je-li na každém řádku minimálně 1 bod) je uvedena v tabulce.

 Koncept :   16 minut 47 sekund 
 Normální :   20 minut 56 sekund 

Další přední vlastností ovladače pro tisk je, že vozík zbytečně nepřejíždí prázdné řádky, automaticky dochází k posunu papíru pro zpracování dalšího řádku. Z toho vyplívá, že doba tisku se úměrně zkracuje s počtem prázdných řádků. Pro názornou ukázku uvádíme 2 příklady tisknuty kvalitou koncept.

Počet prázdných řádků je 40
Doba tisku je 12 minut 22 sekund
Počet prázdných řádků je 186
Doba tisku je 1 minuta 18 sekund

Po seznámení s vlastnostmi programu se dostáváte k sekci stáhnutí a následného praktického použití. Na Image disku D64 je mimo programu Hardcopy uloženo i schéma a popis připojení tiskárny, noter s návodem pro použití, a několik bitmap pro zkoušku tisku.

Datum vydání : 18. dubna 2004

Hardcopy BT-100 v1.0

Program je uložen na image disku D64 pro emulátor Commodore 64
Download (42kB)